Lösningar

Nipema erbjuder tjänster inom både privat såsom offentlig sektor .

Våra lösningar kan innefatta allt från förstudie, upphandling, implementation till dokumentation, uppföljning, leveranskontroll och affärsslut inom valt område.

 Privat sektor

Exempel på åtaganden är analys och konsolidering av serverutrustning, framtagande av lösningar för infrastruktur, val av kostnadseffektiva telefonilösningar, framtagande av strategier för produktförsörjning mm.

 Offentlig sektor

Kan innefatta upphandlingsuppdrag, framtagande av beredningsunderlag för olika politiska ställningstaganden, lösningar för kommunnät/fastighetsnät, framtagande av underlag för policydokument, stöd vid strategiska ställningstaganden mm.

_____________________________

 

   Nipema erbjuder all kompetens antingen i egen regi eller i samarbete med partners !

   Vi sätter våra kunder och deras behov i fokus !